اخذ مجوز CID

از زمانی که تحریم ها از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای ایران وضع شد، امارات به یکی از کانال های اصلی جهت واردات اجناس تبدیل شد. از همین روی دولت امارات با نظارت امریکا تمامی بارهای وارده به...

نمایشگاه Arab Health 2020

در طی چندین ده اخیر نمایشگاه پزشکی تاثیر بسیارزیادی در این صنعت گذاشته است و در این پیشرفت نمایشگاه عرب هلث از سال 1975 میلادی شاید بشود گفت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. و امسال چهل و چهارم...

فورواردر چه شرکتی است؟

فورواردر ها چه نقشی در صنعت حمل و نقل دارند؟ بین کرویری و فوراواردر ها کدام را باید انتخاب کرد؟ کدام یک هزینه ی کمتری دارد؟ در ادامه به این سری سوال ها پاسخ خواهیم داد.   در این بخش  در مور...