نمایشگاه Arab Health 2020

در طی چندین ده اخیر نمایشگاه پزشکی تاثیر بسیارزیادی در این صنعت گذاشته است و در این پیشرفت نمایشگاه عرب هلث از سال 1975 میلادی شاید بشود گفت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. و امسال چهل و چهارم...

فورواردر چه شرکتی است؟

فورواردر ها چه نقشی در صنعت حمل و نقل دارند؟ بین کرویری و فوراواردر ها کدام را باید انتخاب کرد؟ کدام یک هزینه ی کمتری دارد؟ در ادامه به این سری سوال ها پاسخ خواهیم داد.   در این بخش  در مور...