خدمات فورواردری

خدمات

Forwarding services

خدمات فورواردری

 

  • امکانات سلرکس:

ما بهترین هزینه های حمل سریع بار هوایی و ترخیص کالا از درب محل فروشنده تا درب شرکت یا کارخانه شما را برآورد خواهیم کرد. همه هزینه های اعلامی کاملا ثابت می باشد  شما برای حمل سریع بار هوایی و ترخیص کالا در حوزه های پزشکی ،دندانپزشکی ،دارویی و زیبایی  از گمرک می توانید از خدمات سلرکس استفاده نمایید.

این خدمات به صورت DOOR TO DOOR ( دور تو دور) از مبدأ هر  کشوری  تا کمپانی مقصد می باشد و تمامی مسئولیت های حمل و نقل و ترخیص، به عهده ماست و ابعاد کالا هم از یک بسته تا چند پالت و کانتینرمی تواند باشد.