خدمات فورواردر

خدمات

گروه بازرگانی سلرکس امکان حمل هوائی، دریایی، حمل زمینی و ریلی از هر کشوری به دبی، عمان و ایران رادار است.

خدمات فورواردر

گروه بازرگانی سلرکس امکان حمل هوائی، دریایی، حمل زمینی و ریلی از هر کشوری به دبی، عمان و ایران رادار است و جمع‌آوری بار و انبارداری ،بسته‌بندی (برحسب قرارداد و درخواست کارفرما)، بیمه (برحسب قرارداد و درخواست کارفرما)، صدور بارنامه، انجام کلیه تشریفات و عملیات گمرکی در کشور مبدأ (برحسب قرارداد و درخواست کارفرما)، اخذ مجوزهای لازم (برحسب قرارداد و درخواست کارفرما)، کسب اطلاعات لازم در جریان حمل کالا و گزارش دهی به صاحبان کالا و اعلام ورود کالا به صاحب کالا را فراهم می‌سازد.