ترخیص کالا در حوزه های:Medical Dental Medicine Beauty

خدمات

Medical- Dental - Medicine-Beauty

ترخیص کالا در حوزه های:Medical   Dental    Medicine  Beauty

 

گروه بازرگانی سلرکس در حوزه های  Medical، Dental،Medicine&Beauty را در دبی با توجه به لایسنس پزشکی شرکت بنام Tabnak Med  شرکت میتواند Import و یا Re-export   را انجام داده و  به کشور ایران صادر نماید. ما قادر هستیم CID Approve و  MOH Approve طی  مدت 24 ساعت در دبی  اخذ نماییم.