ارتباط با ما

Celerex

تهران - بلوار آفریقا خیابان کاج آبادی پلاک 77 واحد 12

بوشهر - خیابان مطهری نبش عرفان یک ساختمان مسیله طبقه ششم واحد 12

Al Ghurair Building, Naif Road, P.O Box:380255, Deira, Dubai, UAE

ایمیل های شرکت
پرسش و رسیدگی دانشجویی
پرسش و رسیدگی مشارکت
پرسش و رسیدگی درخواست همکاری
Al Ghurair Building, Naif Road, P.O Box:380255, Deira, Dubai, UAE

برخی از مشتریان سلرکس